People

Graduate

Feng He

Feng He

PhD Student, Department of Mechanical Engineering

Alumni

Wen Zhi Wu

Wen Zhi Wu

Visiting Professor, HeiLongJiang University, China