Yue Shi

Yue Shi

Yue Shi

PhD in BME, 2013
Intern, Genentech 2012
Paypal