Yifei Xu

Yifei Xu

Yifei Xu

PhD Student

Research Area: Naturally and Hydraulically Fracture Reservoir Modeling